Noticias do Concello de Toques

Estadías nas residencias de tempo libre

Normativa: Orde do 14 de maio de 2019 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2019 (DOG nº 98 do 24/5/2019) Obxecto: Adxudicación

Ver Noticia »